Landsforeningen Norske Malere Kunstner database

Øyet som ser

En serie kunstverksted for barn i alderen 5-7 år. Ønsket er at flest mulig barn skal få mulighet til å oppleve samtidsmaleriet, og våre tilbud gir barn og unge mulighet til å se, høre, delta og uttrykke seg.
Det er barnas opplevelse av kunsten som skal være i fokus for formidlingen, og i kunstverkstedene legger vi opp til en dialogbasert formidling med utgangspunkt i deres inntrykk og erfaringer.  Sammen med kunstnerne vil vi åpne opp for refleksjon over ideer, temaer og uttrykk i utstillingen spesielt og maleriet generelt.
En stor del av kunstens rolle er nettopp det å formidle, men hva er det vi egentlig ser? Hva er den umiddelbare reaksjonen? Hva er vi lært opp til å se og fortolke? Hva kan vi lære av kunsten når det gjelder betraktning, det skjulte, det åpenbare, farger, former, assosiasjoner? Hvordan kan vi ta en aktiv del i oppfattelsen av det vi betrakter? Dette er noen av de spørsmål som vi ønsker at kunstverkstedet skal kunne svare på. Det unike med hvordan barn betrakter ting rundt seg er at de stiller spørsmål og undrer.
Det er en åpenhet som man kan lære mye av og som man må ta på alvor. 
 
"Å undre seg er begynnelsen til større innsikt.” Gresk ordtak.
 
 
 

Aktuelt fra LNM
Invitasjoner til Galleri LNM

Meld deg på vår invitasjonsliste

 

Galleri LNM / Kongensgt 2 / 0153 oslo / tlf 45834426   -   Åpningstider: tir-fre 11-17 / lør-søn 12-16   -   Epost: daglig@lnm.no