Landsforeningen Norske Malere Kunstner database

LNM Forum

For å imøtekomme etterspørselen etter mer sosialt og faglig påfyll fra 
våre medlemmer, har styret og administrasjonen utviklet et program og arrangementramme kalt LNM Forum. LNM Forum skal være fast ramme for sosiale og faglige arrangementer i regi av LNM. Ønsket er at forumet skal sette kunstnernes faglige og sosiale kår i fokus og stimulere medlemmene til mer delaktighet og eierskap i foreningen. Det er et satsningsområde for å styrke foreningens kunstpolitiske målsetninger, og noe av veien til dette kan gå gjennom å etablere en fast ramme for faglig og sosiale arrangementer. Målet for LNM Forum er å engasjere og involvere medlemmene, fremme faglig kunnskapsutveksling så vel som øke de sosiale rammene rundt foreningen.

LNM Forum vil bestå av både store og små begivenheter, primært for våre medlemmer, men med mulighet for å invitere publikum, politiske myndigheter og næringsliv. LNM Forums programprofil bør favne bredt; fra å invitere til dialog om faglig teori og kritisk orientering til å tilby et rom for fest, happenings og underholdning. LNM forum vil bestå av ulike typer arrangementer: paneldiskusjoner / debattkvelder kunstnersamtale (aktuelle utstillere i dialog med hverandre / kunstteoretiker) seminarer (større faglige helgeseminarer, konferanser) fellesturer til atelier, utstillinger, andre byer etc. filmkvelder, til inspirasjon og utvikling, medlemsfester (feiring av nye medlemmer, jubileumsfester etc.)


Aktuelt fra LNM
Invitasjoner til Galleri LNM

Meld deg på vår invitasjonsliste

 

Galleri LNM / Kongensgt 2 / 0153 oslo / tlf 45834426   -   Åpningstider: tir-fre 11-17 / lør-søn 12-16   -   Epost: daglig@lnm.no